Ia fa’ataua lou valaauina” ole autu lea ole saunoaga a le Afioga ile Taitaifono ole Komisi o Galuega a le Malo, ole lagona foi lea sa tauaveina i lenei Polokalame Faamasani mo Tagata Faigaluega e fou le galulue i totonu o Matagaluega a le Malo. O lenei polokalame na faatautaia i Salelologa, Savaii mai le Aso Gafua 12 ile Aso Lulu 14 Fepuari, 2024. E le’i avea le louloua o le tau e taofia ai le taupati mai o sui na agavaa mo lenei polokalame mai le Matagaluega o Punaoa Faa-le-natura ma le Siosiomaga, Matagaluega o Tiute ma Tupe Maua, Matagaluega ole Soifua Maloloina, Matagaluega a le Palemia ma le Kapeneta ma le Matagaluega o Tina ma Tamaitai, Atina’e o Afioaga ma Agafeso’ota’i. Na iai vaega olenei polokalame na saunoa ai Sui mai le Matagaluega o Tiute ma Tupe Maua, le Faalapotopotoga o Taui mo Faalavelave Faafuasei (ACC) ma le Faalapotopotoga o Faaputuga Tupe mo le Lumanai Manuia o Tagata Samoa, ma atagia ai le galulue soosootauau a le Komisi o Galuega a le Malo ma isi Matagaluega poo Faalapotopotoga a le Malo. O le manulauti o lenei polokalame ia lava le silafia o tagata faigaluega fou i o latou tiute ma vaega uma e agavaa ai a’o faigaluega ile Malo, aemaise foi, o le tiute ma anavatau a le Malo i galuega o loo galulue ai. I le maea ai o lenei polokalame, ua faatuputupulaia le Public Service Ready o Savaii